Kara za naruszenie przepisów RODO dla związku sportowego.

Kara za naruszenie przepisów RODO dla związku sportowego.

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył w maju kolejną karę. Tym razem sprawa dotyczy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej a więc ukarany został bezpośrednio podmiot zajmujący się sportem. Mamy sygnały, że temat RODO dalej sprawia problemy klubom sportowym. Chcąc Wam pomóc postaramy się co tydzień publikować porady i wskazówki jak sobie z tym tematem poradzić. W dalszej części artykułu przekazujemy więcej szczegółów dotyczących sytuacji jaka spotkała Dolnośląski Związek PN…

 

DZPN na swoich stronach opublikował dokładne dane 585 sędziów ( Imiona i nazwiska, ale także dokładne adresy oraz numery PESEL ) którzy zdobyli licencje sędziowskie.

Według decyzji UODO (tekst dostępny tutaj) przyczyną nałożenia na związek kary finansowej za naruszenie przepisów były nieskuteczne próby usunięcia naruszenia. Mimo upływu ponad 5 miesięcy od zdarzenia dane osobowe sędziów dalej można było znaleźć w internecie. Podstawą nałożenia kary było, powstałe z winy administratora, potencjalne ryzyko bezprawnego wykorzystania danych, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek. W efekcie tego związek musi zapłacić karę w kwocie 55 750,50 zł. Ustalając wysokość kary UODO wziął pod uwagę czas trwania naruszenia oraz fakt, że dotyczyło to 585 osób.

Co ciekawe, związek sam zgłosił naruszenie przepisów rozporządzenia w lipcu 2018 roku, po czym w wyniku skargi osoby, której dane zostały ujawnione, w styczniu 2019 do UODO wszczął postępowanie. 

Kwota kary dla związku pewnie nie jest zabójcza ale dla większości klubów w Polsce na pewno byłaby trudna do zapłaty. Dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiednich procedur i dokumentów zgodnych z RODO. Pomocny w tym może być system SzybkieSkładki.pl, gdyż umożliwia:

  1. Zaprezentowanie obowiązku informacyjnego podczas zbierania deklaracji członkowskich oraz zapisuje datę i godzinę zapoznania się z nią użytkownika 
  2. Zebranie wszelkich wymaganych prawem zgód
  3. Poinformowanie wszystkich osób, których dane są przetwarzane o zmianie dokumentów klubowych (statut, regulamin, itp.)

Podstawowym zobowiązaniem podczas przetwarzania danych osobowych, jest wyświetlenie Obowiązku Informacyjnego, który powinien być zamieszczony w miejscu dostępnym dla wszystkich członków, zawodników i ich opiekunów. Idealnym miejscem do tego może być strona internetowa klubu. Ważne jest także, aby podczas rejestracji zawodnik lub opiekun potwierdził akceptację Polityki Prywatności.

Zapraszamy do zapoznania się z systemem szybkieskladki.pl  dostępnym na stronie app.szybkieskładki.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem grantu na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:

  • Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych
  • Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO