Wnioskuj o 10 tysięcy złotych z programu Lasów Państwowych „Sportowa Natura”!

Wnioskuj o 10 tysięcy złotych z programu Lasów Państwowych „Sportowa Natura”!

Dotacja 10 tysięcy złotych z programu „Sportowa Natura”!

Zapraszamy wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura” organizowanym przez Lasy Państwowe. Celem jest wspólna promocja ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły. Łączna kwota do rozdysponowania dla klubów to 5 mln złotych. Wnioski można składać do 30 września 2022 roku…

Czym jest program „Sportowa Natura”?

Las to idealne miejsce do uprawiania sportu, dlatego Lasy Państwowe w ciągu 2 miesięcy przyznały dotację już 95 klubom sportowym na promowanie aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, w otoczeniu polskiej przyrody . Otwarta formuła konkursu sprawia, że może w nim wystartować każdy klub sportowy. Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

Warunki i kwota dotacji

Klub może liczyć na wsparcie w wysokości 10 000 zł. Wnioski w konkursie można składać od 12 kwietnia do 30 września 2022 roku. Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy . Ostatnim etapem przed realizacją proponowanego działania będzie podpisanie stosownej umowy między organizatorem a uczestnikiem konkursu. Jeden podmiot uprawniony jest do złożenia wniosku o dofinansowanie jednego projektu!

Wypełnij, podpisz i prześlij wniosek

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku. Linki do formularzy dedykowanych akcji dostępny są poniżej. Kryterium wyboru projektów do finansowania będzie zakres proponowanych działań promocyjnych. Najwyżej premiowane będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym. Takie inicjatywy zostaną nagrodzone dofinansowaniem w wysokości do 10 000 zł. Podpisany wniosek należy wysłać na adres email konkurs.ks@cilp.lasy.gov.pl

W sytuacji, gdy sport w Polsce wciąż pozostaje niedofinansowany, a składki członkowskie  wpłacane są nieregularnie, warto ubiegać się o dodatkowe środki. Nie jest to zawrotna kwota mogąca zaważyć na budżecie klubu, ale po spełnieniu kilku warunków, łatwa do pozyskania. Dodatkowo zachęcamy do automatyzacji zbierania składek i crowdfundingu przy pomocy naszego systemu https://szybkieskladki.pl/. Jest najtańszy i najlepszy na rynku!

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA:

Regulamin: https://www.cilp.lasy.gov.pl/documents/49299/0/Regulamin+konkursu/

Wniosek PDF: https://www.cilp.lasy.gov.pl/documents/49299/0/Wniosek+-+Formularz+zg%C5%82oszenia+udzia%C5%82u+w+Konkursie/

Wniosek DOCX: https://www.cilp.lasy.gov.pl/documents/49299/0/Wniosek+-+Formularz+zg%C5%82oszenia+udzia%C5%82u+w+Konkursie.docx

Umowa: https://www.cilp.lasy.gov.pl/documents/49299/0/Umowa+z+KS+o+wykonanie+%C5%9Bwiadcze%C5%84+promocyjnych.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”