Program partnerski

PROGRAM PARTNERSKI

Dołącz do naszego programu partnerskiego
Zostań naszym Partnerem i zacznij zarabiać!

Zasady Programu Partnerskiego:

 1. Zarejestruj się w Programie.
 2. Otrzymasz od nas unikalny kod.
 3. Zachęć osoby do wprowadzenia systemu SzybkieSkładki w swoim klubie.
 4. Z Twoim kodem kluby otrzymają dodatkowe zniżki.
 5. Za każdy klub, który się zarejestruje i dokona pierwszej opłaty otrzymasz 200 zł!

Regulamin

Formularz rejestracyjny:


  Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”