Ułatwienia w badaniach lekarskich amatorów

Ułatwienia w badaniach lekarskich amatorów

Od 1 marca 2019 amatorzy trenujący sport mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a samo zaświadczenie ważne będzie dla większości zawodników 12 miesięcy. W szczególnej sytuacji będą osoby u których wykryto zaburzenia stanu zdrowia, gdyż oni dalej będą wykonywać badania co 6 miesięcy. Obowiązek przechodzenia badań lekarskich będzie do 23. roku życia.

Typowe, coroczne badanie obejmie teraz analizę krwi i moczu, ocenę najważniejszych parametrów budowy ciała, ewentualne problemy ortopedyczne oraz EKG. Dodatkowym wymaganiom poddani zostali uprawiający sporty walki oraz płetwonurkowie. Będą oni musieli przechodzić co 2 lata dodatkowe badania odpowiednio: neurologiczne oraz spirometryczne.

Duże zmiany zachodzą również w zakresie tego kto będzie uprawniony do wystawienia zaświadczenia. Dotychczas było to kilkuset lekarzy sportowych w skali całego kraju co wszyscy odczuwaliśmy stojąc w kolejkach lub ponosząc koszty wizyty prywatnej. Od 1 marca zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu może nam wystawić każdy lekarz POZ, zwany również lekarzem rodzinnym.
Ale uwaga, część lekarzy niezbyt chętnie może podjąć się nowych obowiązków, dlatego z góry należy rozpoznać czy Twój lekarz jest pozytywnie nastawiony do tematyki sportowej i czy woli leczyć czy zapobiegać.

Zaświadczenia wydane do 1 marca 2019 pozostają w mocy do dnia ich ważności, natomiast wszystkie zaświadczenia wydane po tej dacie będą już funkcjonowały na nowych zasadach.

Treść rozporządzeń dostępna jest na stronie Sejmu RP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000397/O/D20190397.pdf http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000396/O/D20190396.pdf

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów na naszym blogu oraz oczywiście do skorzystania z naszego serwisu, który umożliwia nie tylko zbieranie składek ale również monitorowanie terminu badań lekarskich i obecności na zajęciach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”