Jak wypełnić wniosek do programu „Klub”

Jak wypełnić wniosek do programu „Klub”

Pozyskiwanie rządowych funduszy na rozwój i wspieranie działań sportowych to obowiązek każdego zarządcy czy trenera klubu sportowego w Polsce. Trudno nie sięgnąć po pieniądze, które najzwyczajniej należą się jego członkom tym bardziej, że zwykle to utalentowana młodzież lub dzieci. Warto ich wspierać, ponieważ efekty takich działań będą widoczne na zawodach, czy olimpiadach.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

            Przede wszystkim zapomnij o strachu związanym z ewentualnym wypełnianiem skomplikowanej dokumentacji. To na szczęście odeszło już w zapomnienia, a w Internecie dostępne są ponadto wzorcowo wypełnione wnioski, po które wystarczy tylko sięgnąć. Sprawdź przykładowy wniosek o kwotę 10 tysięcy złotych oraz o kwotę 15 tysięcy złotych.

            Wnioski muszą być wypełnione czytelnie i wyczerpująco. Konieczne jest też podanie pełnych danych osoby lub osób wnioskujących, chyba że posługują się one pieczątkami. Trzeba także podpisać (wraz z datą) wniosek będący wydrukiem komputerowym. Co ważne, wszystkie załączone dokumenty należy opatrzyć oświadczeniem „za zgodność z oryginałem”, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będą brane pod uwagę. Bezwzględnie musimy też poinformować Ministerstwo Turystyki i Sportu o wszelkich ewentualnych zmianach, jakie zaszły w czasie trwania procedury rozpatrywania wniosku. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

Koniecznie wypełnij dwa wnioski

            Wypełnienie wniosku nie należy do trudnych zadań, jednak trzeba pamiętać, że musimy tego dokonać w dwóch wersjach: elektronicznej w systemie AMODIT oraz papierowej, po wydrukowaniu i podpisaniu) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2019”. Wniosek można również doręczyć osobiście w kancelarii głównej MSiT. Dostarczenie dwóch wniosków jest warunkiem koniecznym do ich rozpatrzenia, dlatego zdecydowane trzeba mieć to na uwadze.

Do kiedy przesłać wnioski?

            Nie ma potrzeby się śpieszyć, ponieważ czasu na wypełnienie i przesłanie wniosków wciąż jest bardzo dużo, jednak nie ma też co zwlekać z tym zadaniem. Raz jeszcze pamiętajmy, że dokumenty muszą zostać dostarczone elektronicznie przez system AMODIT oraz pocztą na adres MSiT najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania (np. zadanie kończy się 15.11.2019 r.,rozliczenie należy przesłać do 15.12.2019 r.).

Jak dokonać rozliczenia projektu?

            W sytuacji pozyskania dotacji, wnioskodawca ma obowiązek poddać się kontroli dokonanego rozliczenia, jeśli zostanie o to poproszony. Wszystkie dokumenty, jakie okażą się niezbędne do rozliczenia umowy, koniecznie trzeba przesłać elektronicznie i w formie papierowej najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, czyli daty zakończenia realizacji zaplanowanych zajęć sportowych. Pamiętajmy, że procedury otrzymywania dotacji nie są skomplikowane i na pewno warto jest złożyć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”