Odpowiedz do: Jak wpisać nr zawodnika w tytuł przelewu?

Home Fora GŁÓWNY DZIAŁ Pytania o sposób działania aplikacji Jak wpisać nr zawodnika w tytuł przelewu? Odpowiedz do: Jak wpisać nr zawodnika w tytuł przelewu?

#431
Maciej
Keymaster

System inteligentnie wyszukuje w tytule przelewu czy występuje kod zawodnika. Tak więc dla systemu nie ma znaczenia czy zostanie wpisany tekst np. TR0001 – Jan Kowalski, składka Jan Kowalski TR0001, dowolny tekst TR0001 dowolny tekst… -> zawsze zostanie to przypisane do zawodnika o tym kodzie. Pracujemy też nad bardziej zaawansowanym sposobem rozpoznawania wpłat, który będzie rozpoznawał wpłaty pomimo braku kodu.

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”