Odpowiedz do: RODO

#429
Maciej Ziętek
Keymaster

Aby wypełnić wymagania RODO w zakresie dokumentacji zewnętrznej konieczne jest zebranie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Takie zgody można zbierać automatycznie, podczas zapisywania zawodników przez nasz formularz. Dodatkowo należy umieścić na swojej stronie www „Politykę prywatności”. Wedle życzenia możemy przesłać wzór takiej umowy.
Statut Klubu i Regulamin można umieścić w systemie i będzie on podlinkowany z Deklaracją Członkowską analogicznie jak na naszej stronie rejestracji klubu https://app.szybkieskladki.pl/public/register

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem grantu na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:

  • Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych
  • Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO