Kontakt

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

SzybkieSkladki.pl

ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

Centrum pomocy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

tel: 609 75 9999

Całodobowo do Państwa dyspozycji udostępniamy adres e-mail: pomoc@szybkieskladki.pl

    Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

    • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
    • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”