Członkowie

Members directory

 • Zdjęcie profilowe admin
  Active 4 miesiące, 1 tydzień temu
 • Zdjęcie profilowe Marcin
  Active 7 miesięcy, 1 tydzień temu
 • Zdjęcie profilowe Piotrowski
  Active 1 rok, 4 miesiące temu
 • Zdjęcie profilowe Dominika
  Active 1 rok, 7 miesięcy temu
 • Zdjęcie profilowe MaciejM
  Active 2 lata, 8 miesięcy temu
 • Zdjęcie profilowe Maciej
  Active 3 lata temu
 • Zdjęcie profilowe Marektest
  Active 3 lata, 8 miesięcy temu

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

 • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
 • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”